De Belgische regelgeving voor richtlijn EC/2003/59

De Europese richtlijn (EC/2003/59) houdt in dat alle beroepschauffeurs die werkzaam zijn in transport van goederen of personen bij een Europees bedrijf, naast hun basiskwalificatie als beroepschauffeur ook een attest van vakbekwaamheid moeten kunnen voorleggen. Concreet betekent dit dat iedere professionele chauffeur zijn/haar vakbekwaamheid moet kunnen aantonen met de vermelding van code 95 op het rijbewijs. Code 95 wordt verkregen na het volbrengen van 35 uren opleiding nascholing voor vakbekwaamheid bij een erkend opleidingsinstituut. KDC biedt hiervoor 5 dagmodules van 7 uren aan.

Meer informatie over deze Europese regelgeving, haar nieuwigheden en vrijstellingen vindt u hier.

Timing voor België

Alle beroepschauffeurs die vóór 10/9/2008 voor categorie D en vóór 10/9/2009 voor categorie C hun rijbewijs hebben behaald, dienen hun basis rij-opleiding aan te vullen met 35uren nascholing om zo hun attest van vakbekwaamheid te kunnen voorleggen. Voor België betekent dit concreet dat buschauffeurs voor categorie D dus voor 10 september 2015 hun 35 uren opleiding in nascholing moeten gevolgd hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs met rijbewijs categorie C is de deadline hiervoor 10 september 2016.

KDC als erkende opleidingsverstrekker

KDC is erkend als opleidingsverstrekker bij de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer onder het nummer OCF-034. In 2014 werd KDC tevens door IRU Academy gecertifieerd voor haar opleidingen, hetgeen een garantie biedt voor professionalisme en kwaliteit van haar dienstverlening.

Opleidingskalender

Hier vindt u een overzicht van de geplande opleidingen. Deze opleidingen vinden plaats bij KDC in Haasrode (Industriezone Researchpark), telkens van 8u30 tot 16u30. Deze kalender wordt regelmatig aangevuld.

Attitude Eco-proactief rijden (C)

De chauffeurs leren tijdens deze praktische opleiding de technieken voor eco-proactief rijden. De training wordt gegeven met KDC's eigen trainingsysteem KDTS dat de rijstijl objectief meet. Tijdens de praktijkritten leren de deelnemers hoe beter anticiperen en goed schakelgedrag bijdragen tot besparingen in brandstofverbruik en C02 uitstoot.

Erkenning bij FODMOB: OCF034-MPM001

Data: 9 oktober 2015 , 26 februari 2016 , 11 maart 2016

Schrijf hier in

Efficiënt gebruik aandrijflijn (C)

De chauffeurs leren tijdens deze praktische opleiding de basisprincipes van efficiënt gebruik van de aandrijflijn, met als thema's:

  • Efficiënt motorgebruik
  • Optimaal schakelgedrag in functie van type tranmissie
  • Andere hulpsystemen in voertuigtechnologie

Erkenning bij FODMOB: OCF034-MPM003

Data: 25 september 2015 , 11 december 2015

Schrijf hier in

Ladingzekeren (C)

De chauffeurs leren tijdens deze opleiding de belangrijkste technieken om de lading correct te zekeren. Welke krachten spelen in op de lading, wat is de verantwoordelijkheid van de betrokkene en wat zijn de wettelijke verplichtingen?

Erkenning bij FODMOB: OCF034-MPM010

Data: 11 september 2015, 27 november 2015, 22 januari 2016

Schrijf hier in

Rij en rusttijden - Digitale tachograaf (C, D)

De chauffeurs leren tijdens deze opleiding:

  • De wetgeving kennen mbt rij-en rusttijden en hoe deze correct toe te passen
  • Het juiste gebruik van de tachograaf
  • De gevolgen kennen bij onjuist gebruik van de tachograaf

Erkenning bij FODMOB: OCF034-MPM009

Data: 23 oktober 2015, 13 november 2015, 12 februari 2016

Schrijf hier in

Opfrissing wegcode en ongevalaangifte (C, D)

Tijdens deze opleiding krijgen de chauffeurs een opfrissing van de wegcode en uitleg over de nieuwe verkeersborden alsook leren zij een ongeval juist en volledig te melden en aan te geven.

Erkenning bij FODMOB: OCF034-MPM011 (in behandeling)

Data: 8 januari 2016, 25 maart 2016

Schrijf hier in

Praktisch

De prijs voor een volledig programma van 35u (5 dagen van 7u opleiding) met inbegrip van het wettelijk voorgeschreven aantal uren praktijk bedraagt 800€ (BTW excl) per deelnemer.

Voor een theoretische dagopleiding betaalt u 160€ per deelnemer (BTW excl). Voor de praktische opleidingen betaalt u 250€ per deelnemer (BTW excl).

Indien u gebruik maakt van de tussenkomst via KMO portefeuille, bespaart u 50% op deze opleidingskost excl. BTW. Meer informatie hierover op: www.kmoportefeuille.be.

U kan uw inschrijving uitsluitend schriftelijk annuleren tot 10 dagen vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering na die datum, blijft u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Indien de opleiding niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden of kan u een alternatieve datum kiezen.